Gebedsgenezing online dating


25-Sep-2016 20:37

Dat komt gedeeltelijk omdat, als het gaat om de liefde, mensen te vaak hun eigen weg gaan, zonder te luisteren naar goede raad.Men gaat bijvoorbeeld ‘stappen’ om de ware te vinden, dan desnoods maar het uitgaansleven in.Die eenheid is fantastisch bedacht door God, twee mensen die volledig in elkaar op gaan.De bedoeling is, dat op die manier het huwelijk hun beide diepste behoeften kan bevredigen.Een kort fragment uit de vele gesprekken die we hadden. ’ en ‘We kunnen er toch eerst nog eens over praten?Sommige mensen, die nog aan het begin stonden, hebben ons gezegd: ‘Ja, maar misschien gaat mijn vriend of vriendin wel geloven? ’ Ons antwoord is dan meestal: ‘Je kan natuurlijk wel tijdens een vriendschap over je geloof praten en voor iemand bidden, maar pas er wel voor op, dat je verliefde vriend of vriendin christen wordt ‘alleen maar omdat jij dat bent’ en omdat hij of zij graag met jou verder.In Genesis kunnen we lezen dat God zegt: “Het is niet goed, dat de mens alleen is. Vanaf dat moment kwam Eva in het leven van Adam, God creëerde haar zelf en gaf haar aan Adam, de eerste mens en zij paste precies bij hem.

God wist dus precies welke persoon het beste bij Adam paste, daarom klikte het ook meteen tussen Adam en Eva.Ook vandaag wil God zich bemoeien met onze partner keuze, als we Hem daar maar bij willen betrekken, want God is geïnteresseerd in ons en heeft ons lief.En Hij wil daarom ook betrokken zijn, bij één van de belangrijke beslissingen van ons leven, namelijk de keuze met wie wij ons leven zullen gaan delen. Hoe kan je, als kind van God nu de juiste partner vinden in de massa mensen die om ons heen leven?Misschien hebben de dieren in de hof van Eden toegekeken, wat God nu aan het doen was.

God creëerde echter zelf een perfecte partner voor Adam.

Mensen mailen ons wekelijks over deze onderwerpen en vertellen ons dat in de gemeente waar ze komen, … Uit de Bijbel weten dat het huwelijk feitelijk Gods idee was.